Ennill

Bob mis, rydym yn rhoi gwobrau gwych, gan gynnwys wythnos o wyliau i bedwar, gwyliau byr i ddau, a theithiau preifat unigryw o gwmpas gardd.
 
I gael cyfle i ennill, llenwch y ffurflen gais a chroesi eich bysedd!

A half term holiday for four

ENNILL

Beth am roi cynnig ar ein cystadleuaeth hawdd i gael y cyfle i ennill wythnos o wyliau gwych i bedwar ym Mwthyn y Garddwr ym mis Medi. Mae’r bwthyn yn y gerddi yn Aberglasne, sydd wedi ennill pum seren gan Groeso Cymru. Saif yr adeilad carreg hardd hwn, sydd â llawr teils hynafol yn y gegin, trawstiau agored a llawr derw wedi’i sgleinio, ar gyrion ystad Aberglasne yn Sir Gaerfyrddin ac mae’n guddfan berffaith yng nghefn gwlad.
Cofrestrwch nawr i fachu ar y cyfle.

Guided tour of Penllergare Estate

Taith breifat o gwmpas Coed Cwm Penllergaer

Gallwch ennill taith dywysedig ar eich cyfer chi a thri ffrind o gwmpas ystad Penllergaer, sy’n cael ei hadfer i’w orfoledd Fictorianaidd blaenorol.


Cliciwch yma i gael Telerau ac Amodau’r gystadleuaeth

Web form

Drwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon rydych yn cytuno i dderbyn diweddariadau e-bost gan erddi sy’n bartneriaid Un Ardd Hanesyddol. Nid ydym yn rhannu’r wybodaeth hon gyda thrydydd parti.