Maenordy Scolton

 Scolton Manor
 Scolton Manor
 Scolton Manor
 Scolton Manor
 Scolton Manor
 Scolton Manor
 Scolton Manor
 Scolton Manor
 Scolton Manor
 Scolton Manor
 Scolton Manor
 Scolton Manor
Nodweddion allweddol... naws Fictoraidd, anifeiliaid fferm, adfer yr hen ardd furiog, injan stêm, gweithgareddau, ystefell de, cychod gwenyn

Trowch y cloc yn ôl a darganfod ffordd o fyw hynaws oes Fictoria yng nghanol Sir Benfro.

Efallai y gwnewch fwynhau’r rhain hefyd...

Gerddi Aberglasne

Cloestrau hynafol, golygfeydd ardderchog, bywyd gwyllt, a phlasty ysblennydd – mae’r ardd hon yn cyfuno’r hynafol a’r modern gyda gardd odidog yn ganolbwynt.

Darganfod Hanes

Gallwch olrhain gorffennol cymysg De a Gorllewin Cymru, o adfeilion canoloesol i rym yr oes ddiwydiannol – mae’r etifeddiaeth sy’n parhau yn gymysgedd hynaws o fwynhad.

Dysgwch am bopeth

A ydych chi eisiau diwrnod allan gyda rhywbeth mwy yn perthyn iddo? Mae cyfoeth o wybodaeth ddiddorol i’w chasglu yn ein gerddi a’n parciau, gyda dramâu, cyrsiau penwythnos a sgyrsiau a theithiau tywysedig.

Ewch yn ôl mewn amser ym Maenor Scolton yn Sir Benfro: ewch i mewn i’r maenordy, archwiliwch ei  60 erw o barctir a choetir, a chael profiad o fywyd ar ystad wledig Fictoraidd. Dilynwch ddatblygiad yr ardd lysiau furiog, sy’n cael ei hadfer yn araf bach i’w gogoniant blaenorol ac mae yma eisoes un o foethusion hanfodol y 19eg ganrif – sef adeilad wedi’i wresogi ar gyfer tyfu pinafalau. Dewch i weld y wenynfa sydd newydd agor, a gwylio’r broses echdynnu yn y Gegin Fêl, a pheidiwch ag anghofio prynu ychydig o gêl Maenor Scolton yn y siop rhoddion cyn i chi adael.   

I Fyny’r Grisiau neu’r Llawr Gwaelod?

Os oes rhaid dewis rhwng i fyny’r grisiau neu’r llawr gwaelod mewn unrhyw blasty, fel arfer, y llawr gwaelod sy’n ennill – mae’n llawer mwy diddorol gweld sut roedd morwyn y gegin gefn yn treulio ei hamser! Mae Maenordy Scolton y tu allan i Hwlffordd, a adeiladwyd ym 1842, yn blasdy Fictoraidd boneddigaidd nodweddiadol, ac yn llawn dop o’r math o ddyfeisiau ‘arbed gwaith’ yr oedd pobl oes Fictoria yn hoff iawn ohonynt. Dewch i ryfeddu ar y peiriannau glanhau cyllyll, torwyr marmalêd, plicwyr afalau neu beiriant golchi o’r 1880au. Byddwch naill ai’n cael eich rhyfeddu gan eu dyfeisgarwch, neu byddwch yn ddiolchgar iawn nad oeddech yn was yn oes Fictoria 
 
Chwarae Mig â Bywyd Gwyllt
Swatiwch yn un o’r cuddfannau a adeiladwyd yn arbennig ym Maenor Scolton a, gyda lwc, byddwch yn mwynhau sioe gofiadwy o adar coetir. Rydych yn debygol o glywed y gnocell fraith fwyaf cyn i chi ei gweld, yn curo ar goed hyd at 600 gwaith y dydd i hysbysebu ei phresenoldeb - yn ffodus mae gan gnocellod y coed feinwe siocleddfol rhwng y big a’r benglog! Edrychwch hefyd am deloriaid y cnau, sy’n adar bach tew, a dringwyr bach brithion brown sy’n efelychu eu henwau wrth iddynt ddringo boncyffion. Mae amrywiaeth o rywogaethau o ystlumod yn ymgartrefu ym Maenor Scolton hefyd, gan ddod allan wrth iddi nosi i hela gwyfynod, chwilod, clêr a phryfed cop: mae ystlumod clustiog brown gyda’u hadenydd a chynffon llydan yn arbenigwyr ar hofran yn araf, cyn plymio’n serth o bryd i’w gilydd. Cysylltwch â’r safle am newyddion am deithiau cerdded gyda’r nos i wylio ystlumod.
 

Oriau agor

Y Parc:
Mis Ebrill i fis Hydref: bob diwrnod, 9am-6pm
Mis Tachwedd i fis Mawrth: 9am-4.30pm
 
Y Maenordy a’r Stablau:
Mis Ebrill i fis Hydref: bob diwrnod, 10.30am-5.30pm (mynediad olaf am 4.30pm)
 
Yr ystafell de: saith diwrnod yr wythnos

Mynediad

Y parc a’r coetir: £1.00 tâl parcio car
Y Maenordy a’r Stablau: £2.00 oedolion, £1.50 consesiynau, £1.00 plant

Manylion cyswllt

Maenordy Scolton
Bethlehem
Spittal
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 5QL
01437 731457 (parc)
01437 731328 (amgueddfa)
www.pembrokeshire.gov.uk/scolton
www.pembrokeshirevirtualmuseum.co.uk

Cyfleusterau

CafeWCDisabled WCShopCycle friendlyDog friendlyPlay ground

Gwrandewch ar ein Podlediad neu ei lawrlwytho