Parc Gwledig Margam

 Margam Country Park
 Margam Country Park
 Margam Country Park
 Margam Country Park
 Margam Country Park
 Margam Country Park
 Margam Country Park
 Margam Country Park
 Margam Country Park
 Margam Country Park
 Margam Country Park
 Margam Country Park
Nodweddion allweddol... adeilad hudolus, caffi, llwybrau cerdded, digwyddiadau, cyrsiau’r Cyngor Astudiaethau Maes, ceirw ac adar, coed hynafol, mynd ar drywydd ysbrydion

Ystad wledig y gall pawb ei mwynhau – dim ond ychydig funudau o’r draffordd ym Mhort Talbot. Dyma fan sy’n mynd â chi’n ôl mewn hanes ac yn ddwfn i gefn gwlad.

Efallai y gwnewch fwynhau’r rhain hefyd...

Darganfod Hanes

Gallwch olrhain gorffennol cymysg De a Gorllewin Cymru, o adfeilion canoloesol i rym yr oes ddiwydiannol – mae’r etifeddiaeth sy’n parhau yn gymysgedd hynaws o fwynhad.

Maenordy Scolton

Mwynhewch y profiad o deithio’n ôl i oes fwy hamddenol Fictoria, o fewn y tŷ cain yn ogystal â thu allan yn y parcdiroedd eang.

Dod ar draws bywyd gwyllt

Profwch y rhyfeddod o ddod ar draws natur yn ein parciau, gerddi a choetiroedd, o deithiau cerdded gyda’r hwyr er mwyn gweld ystlumod, i gyfrinachau cychod gwenyn.

Mae plasty Margam a’r 1,000 o erwau o dirwedd naturiol yn cynnig myrdd o ddewisiadau. Profwch 800 mlynedd o hanes yn y parc, crwydrwch drwy adfeilion mynachaidd o’r 12fed ganrif, edmygwch y gwaith adfer cain a wnaed yn yr Orendy a’r Tŷ Sitrws egsotig sy’n llawn coed persawrus. Neu gallwch gerdded drwy’r parc muriog a gweld ceirw Père David o Tsieina, a buches o wartheg Morgannwg anarferol.
 
Archwiliwch yr hen erddi wedi’u tirlunio gyda choed Tiwlip nodedig, neu os ydych yn teimlo’n egnïol, gallwch ddringo i fyny’r bryniau a chael golygfeydd o’r môr.  Gallai’r sawl sy’n hoffi bywyd gwyllt gofrestru ar gyfer cyrsiau’r Cyngor Astudiaethau Maes yng Nghanolfan Ddarganfod ecogyfeillgar Margam a dysgu am weision y neidr, gloÿnnod byw, gwyfynod ac ystlumod – a nadroedd hyd yn oed – sy’n bodoli yn Ne Cymru.

Rhannau mewn Ffilmiau

Mae plasdy a thiroedd Parc Gwledig Margam ym Mhort Talbot wedi cael adfywiad rhyfeddol ond cyffrous – fel lleoliad ar gyfer ffilmiau a rhaglenni teledu. Mae’r ffasâd dramatig, ynghyd â thu mewn gwag yr adeilad, yn ei wneud yn berffaith ar gyfer ailaddurno at ddibenion unrhyw sgript, sy’n ei wneud yn boblogaidd iawn ymhlith gwneuthurwyr ffilmiau, gan gynnwys Doctor Who a Merlin. Maent yn parhau i ffilmio’r gyfres Da Vinci’s Demons, a gyllidwyd gan America – cyfres ffug-wyddonol iasoer yw hi sy’n ymdrin â bywyd cynnar Leonardo da Vinci, y gwyddonydd ac arlunydd o gyfnod y Dadeni, sydd bellach ar ei hail gyfres. Rhwng y ffilmio, bydd ymwelwyr yn gallu gweld rhai o’r setiau rhyfeddol o realistig.
 
Hwyl Oruwchnaturiol
A ydych chi’n ddigon dewr i ddod wyneb i wyneb ag ysbryd? Dewch i dreulio noson ym Mharc Gwledig Margam ym Mhort Talbot. I fyny’r grisiau, mae’r tŷ’n arswydus o wag a thawel, ac yn y nos, yn ôl pob sôn, mae ysbrydion yn crwydro. Mae chwedlau’n sôn am giperiaid a laddwyd gan botswyr a boneddigesau mewn gwisgoedd crinolin yn camu’n urddasol i lawr y grisiau. Mae mynd ar drywydd ysbrydion ym Margam wedi dod yn weithgaredd poblogaidd ac mae llawer o bobl yn honni bod ysbrydion yn y tŷ.
 
Ymgolli mewn bywyd gwyllt
Mae’r amrywiaeth eang o gynefinoedd yn y parc yn annog pob math o blanhigion i fynnu - yr esgus perffaith i ymgolli mewn bywyd gwyllt am awr neu ddwy. Lawrlwythwch ap ‘Canfod Margam’ yn rhad ac am ddim i gael uchafbwyntiau hanes naturiol wrth fynd o gwmpas, yn enwedig yr hyddgre o geirw sy’n dyddio’n ôl i gyfnod y Normaniaid. Gwyliwch geirw ewig lwyd, coch a Père David prin - mae enw Tsieineaidd y math olaf, sef ‘sze pu shiang’ yn golygu ‘dim un o’r pedwar’: tybiwyd bod ganddynt wddf camel, cynffon asyn, carnau buwch a chyrn ceirw! Ewch o amgylch Gerddi’r Orendy lle mae draenogod yn cuddio a bronfreithod yn nythu. Mae hwyaid mandarin yn y pwll pysgod a chewch olygfeydd dros laswelltiroedd eang o Safle’r Pulpud lle mae ehedyddion yn trydar. Mae adar ysglyfaethus yn hela dros Gwm Phillip ac mae gloÿnnod byw yn tasgu eu lliwiau drwy’r llennyrch.
 

Oriau Agor

Bob diwrnod drwy gydol y flwyddyn

Mynediad

Am ddim

Parcio

£4.00

Manylion cyswllt

Parc Gwledig Margam
Castell-nedd
Port Talbot
SA13 2TJ
01639 881635
www.margamcountrypark.co.uk

Cyfleusterau

CafeWCDisabled WCCycle friendlyDog off leadPlay ground

Gwrandewch ar ein Podlediad neu ei lawrlwytho