Map

Dyddiau allan...

Dewch i archwilio’r gerddi, parciau a thirweddau rhyfeddol o amrywiol sydd yn Ne a Gorllewin Cymru. Yma, gallwch ddarganfod bywyd gwyllt cyffrous, camu allan ar deithiau cerdded bywiogus, a hamddena mewn gerddi hynaws. Gallwch ailfyw hanes, dysgu sgiliau crefftau maes, mynd ar drywydd glöynnod byw neu siglo ar raff dros nant. Neu gallwch wneud dim ond eistedd a gwrando ar gân yr adar!

Pŵer blodau

O fylbiau bach i goed gorau, profwch wledd o flodau drwy gydol y flwyddyn

Darllen mwy

Dod ar draws bywyd gwyllt

Rhyfeddwch at yr hyn sy’n hedfan, mwmian, gwibio, snwffian a nofio o’ch cwmpas

Darllen mwy

Chwarae ac antur mewn coetir

Mae meysydd chwarae naturiol yn cynnig hwyl fywiog yn yr awyr agored – i bob oedran

Darllen mwy

Darganfod hanes

Dysgwch am y gorffennol sydd wedi’i wreiddio’n hudolus yn ein tirweddau ac adeiladau

Darllen mwy

Rhyfeddodau’r dŵr

Cewch eich adnewyddu gan ein llynnoedd, pyllau, afonydd, nentydd a rhaeadrau

Darllen mwy

Dysgwch bopeth am y peth

Dewch i wybod y straeon y tu ôl i’r golygfeydd a welwch heddiw

Darllen mwy

Y Gerddi

  • Gerddi Aberglasne
  • Tŷ a Pharc Gwledig Bryngarw
  • Gardd Coetir Colby
  • Parc Cwmdoncyn
  • Parc Gwledig Margam
  • Coed Dyffryn Penllergaer
  • Maenordy Scolton
travel

Cynllunio eich taith

Ewch i wefan Traveline Cymru i gynllunio eich taith

Gweld
accomodation

Dod o hyd i lety

Chwiliwch gronfa ddata Croeso Cymru o leoedd i aros, o fythynnod clyd i tipis trendi

Gweld