Y Gerddi

Dewch i ddarganfod gerddi muriog hynafol, ymhyfrydwch yn y borderi blodau coeth, crwydrwch drwy barciau hynaws neu archwiliwch dirweddau a llechweddau creigiog. Mae ein gerddi, sy’n ymestyn ar hyd a lled De a Gorllewin Cymru, yn rhyfeddol o amrywiol, a byddant yn rhoi diwrnod allan gwych i chi.

Gerddi Aberglasne

Cloestrau hynafol, golygfeydd ardderchog, bywyd gwyllt, a phlasty ysblennydd – mae’r ardd hon yn cyfuno’r hynafol a’r modern gyda gardd odidog yn ganolbwynt.

Tŷ a Pharc Gwledig Bryngarw

Mwynhewch yr awyr agored ar hyd llwybrau coetir. Gallwch gerdded am filltiroedd yma, ychydig eiliadau o’r M4, drwy goetir sy’n llawn bywyd gwyllt a thawelwch.

Gardd Coetir Colby

‘Does dim arwyddion ‘cadwch oddi ar y glaswellt’ yma, dim ond gwledd ryfeddol o hwyl i blant ac oedolion fel ei gilydd, lle caiff pawb eu hannog i fwynhau pob peth naturiol.

Parc Cwmdoncyn

Efallai ei fod yn ymddangos fel parc cyffredin mewn maestref ddymunol yn Abertawe, ond cafodd Dylan Thomas, bardd modern mwyaf Cymru, ei ysbrydoli gan y parc hwn.

Parc Gwledig Margam

Cyfuniad o ystad fawreddog gyda bridiau prin, castell hudolus, ac adfeilion hynafol. Mae Margam yn barc y bobl fel yn unlle arall.

Coed Dyffryn Penllergaer

Dewch i fod yn rhan o gynllun adfer sy’n dadorchuddio ac adfer gogoniant blaenorol gardd Fictoraidd anhygoel sy’n cynnwys rhaeadrau a therasau eang dramatig.

Maenordy Scolton

Mwynhewch y profiad o deithio’n ôl i oes fwy hamddenol Fictoria, o fewn y tŷ cain yn ogystal â thu allan yn y parcdiroedd eang.

brochure

Lawrlwythwch ein llyfryn

Lawrlwythwch ac argraffwch ein llyfryn i’w gario ar eich teithiau

flickr

Oriel luniau

Ewch i weld ein lluniau gwych ar Flickr o brif atyniadau ein saith gardd, o fywyd gwyllt i flodau gwyllt