Parc Cwmdoncyn

 Cwmdonkin Park
 Cwmdonkin Park
 Cwmdonkin Park
 Cwmdonkin Park
 Cwmdonkin Park
 Cwmdonkin Park
 Cwmdonkin Park
 Cwmdonkin Park
 Cwmdonkin Park
 Cwmdonkin Park
 Cwmdonkin Park
 Cwmdonkin Park
Nodweddion allweddol… gwelyau blodau, coed, cerflun o bensil, caffi, pafiliwn newydd, man chwarae, ysbrydoliaeth, canmlwyddiant 2014, coed hanesyddol, un o barciau cyntaf y ‘Mudiad Parciau’

Daeth hoff fardd Cymru, Dylan Thomas, o hyd i ysbrydoliaeth fel plentyn y yn y parc cysgodol hwn ar lechwedd, sydd â choed egsotig a gwaith plannu lliwgar; ac mae’n parhau i ysbrydoli ei gefnogwyr.

Efallai y gwnewch fwynhau’r rhain hefyd...

Darganfod Hanes

Gallwch olrhain gorffennol cymysg De a Gorllewin Cymru, o adfeilion canoloesol i rym yr oes ddiwydiannol – mae’r etifeddiaeth sy’n parhau yn gymysgedd hynaws o fwynhad.

Parc Gwledig Margam

Cyfuniad o ystad fawreddog gyda bridiau prin, castell hudolus, ac adfeilion hynafol. Mae Margam yn barc y bobl fel yn unlle arall.

Coed Dyffryn Penllergaer

Dewch i fod yn rhan o gynllun adfer sy’n dadorchuddio ac adfer gogoniant blaenorol gardd Fictoraidd anhygoel sy’n cynnwys rhaeadrau a therasau eang dramatig.

Fe’i lleolir ym maestref ddeiliog Uplands yn Abertawe, ac roedd rhai o atgofion plentyndod hapusaf hoff fardd Cymru, Dylan Thomas, yn ymwneud â’r parc coediog, blodeuog hwn a saif ar ochr cwm, yn ‘fyd o fewn byd’. Bydd canmlwyddiant ei enedigaeth yn 2014, a’r flwyddyn hon mae Cwmdoncyn yn paratoi i ddathlu’r ffordd, fel y dywedodd, ‘y tyfodd y parc hwnnw i fyny gyda fi...’
Mae prosiect adfer yn gwella’r meysydd chwarae, gan ychwanegu man chwarae a seddau ac ehangu’r pwll; gallwch weld y ‘basn ffynnon lle hwyliais fy llong,’ fel yr ysgrifennodd y bardd. Mae cerflun naturiol o bensil tal wedi’i gerfio o foncyff coeden yn atgof o’r ysbrydoliaeth y daeth o hyd iddi yma, ac erbyn hyn mae pafiliwn tlws lle gallwch ysgrifennu eich meddyliau barddonol eich hun a mwynhau’r golygfeydd dros y môr i Ddyfnaint – o bosibl gydag anogaeth lluniaeth yn y caffi a’r ganolfan wybodaeth.

Llinell y Coed

Mae Parc Cwmdoncyn yn Abertawe wedi bod yn enwog ers amser hir am ei goed, ac mae llawer o enghreifftiau anghyffredin, o gedrwydd coch o Siapan i gochwydd enfawr. Hanes Abertawe fel porthladd sy’n gyfrifol am hyn: roedd coed o dramor yn cyrraedd ar longau ar eu ffordd i Erddi Kew, ac oherwydd safle cysgodol y parc yn y cwm, yn aml plannwyd glasbrennau ifanc yno i weld a fyddent yn ffynnu. Ni chymerwyd y cyfan ohonynt i ffwrdd - er budd Cwmdoncyn.
 
Ar Ochr y Bywyd Gwyllt
Mae planhigion y parc yn cynnal amrywiaeth gyfoethog o fywyd gwyllt, hyd yn oed yr iorwg toreithiog nad yw, er gwaethaf y chwedlau, yn barasit. Efallai bod defnyddiau’r planhigyn bythwyrdd brodorol hwn o ran trin dafadennau a gwrthweithio effeithiau gormod o alcohol wedi eu traddodi i lên gwerin, ond mae’r blodau’n parhau i ddarparu digonedd o neithdar ar gyfer pryfed hyd at ddiwedd yr hydref ac mae’r aeron yn fwyd gwerthfawr i adar yn y gaeaf. Efallai y byddwch yn gweld adar bach yn ymddangos o’u nythod dan orchudd yr iorwg hŷn, neu o nythod wedi eu cuddio yn nail trwchus y coed yw yng Nghwmdoncyn, y mae eu ffrwythau coch cigog hefyd yn ffefryn ymhlith yr adar.
 
Ymhlith yr ymwelwyr eraill sy’n dod i’r parc er mwyn bwydo y mae ystlumod sy’n gwledda ar wybed uwchben y pwll - mae un ystlum lleiaf yn gallu bwyta hyd at 3,000 ohonynt mewn noson - a bydd unrhyw friwsion o’ch picnic yn cael eu bachu’n gyflym gan forgrug, esgyll brithion, adar y to, ac adar a bwystfilod bach eraill.

Oriau Agor

Trwy gydol y flwyddyn: yn ddyddiol
Caffi: 2pm–6pm yn ystod yr wythnos, 10am–6pm ar ddydd Sadwrn a dydd Sul

Mynediad

Am ddim

Parcio

‘Does dim maes parcio. Mae’n rhaid parcio ar ochr yr heol.

Manylion cyswllt

Parc Cwmdoncyn
Park Drive
Abertawe
SA2 0RA
01792 205327
www.swansea.gov.uk/cwmdonkin
 

Cyfleusterau

CafeWCDisabled WCCycle friendlyDog friendlyPlay ground

Gwrandewch ar ein Podlediad neu ei lawrlwytho