Amdanom ni

Mae saith gardd odidog yn cael eu dadorchuddio, eu hadfer a’u hadfywio.

Mae croeso i chi grwydro ac archwilio’r gwythiennau cyfoethog o hanes, barddoniaeth, tirwedd a mawredd Fictorianaidd. Gallwch gerdded trwy ardd cloestr hynafol, gwylio gardd deras gudd hanesyddol a gardd gegin furiog yn cael eu dychwelyd i’w hysblander blaenorol, cofleidio coeden orau, neidio dros nant, mwynhau dôl blodau gwyllt, a theimlo’r awyrgylch lle cafodd Dylan Thomas ei ysbrydoliaeth pan oedd yn ifanc.
 
Mae’r prosiect ‘Un Ardd Hanesyddol’ yn cysylltu treftadaeth, gerddi a chyfleoedd ledled de a gorllewin Cymru. Nod y prosiect yw sefydlu ‘Canolfan Rhagoriaeth’ trwy saith gardd sydd eisoes yn bodoli ledled y rhanbarth, ac mae pob safle’n cael ei wella trwy welliannau cyfalaf sy’n amrywio o ailddatblygu’r gerddi, i ddiweddaru canolfannau ymwelwyr, er mwyn darparu cyfleusterau o ansawdd gwell a chyfoethogi profiad yr ymwelwyr.
 
Gyda chyfanswm o £4.5 miliwn o fuddsoddiad yn y rhanbarth, dechreuodd gwaith Un Ardd Hanesyddol yn 2010 ac mae pob gweithgaredd gwella i fod i gael ei gwblhau yn ystod 2014. Ariennir y cynllun yn rhannol gan Gronfa Cydgyfeirio Datblygu Rhanbarthol Ewrop yr UE, trwy Croeso Cymru a Llywodraeth Cymru.
 
Mae Un Ardd Hanesyddol yn ffurfio rhan o raglenni ehangach Croeso Cymru, sef Amgylchedd ar gyfer Twf (E4G) a Thwristiaeth Arfordirol a Chynaliadwy, sy’n cefnogi amrywiaeth o gynlluniau datblygu eraill ledled Cymru. Bydd y rhain yn darparu gweithgareddau a chyfleusterau cyffrous newydd a diwygiedig, i bawb gael profiad ohonynt a’u mwynhau. I gael mwy o wybodaeth am y cynlluniau hyn, ewch i:
 
http://wales.gov.uk/splash?orig=/